Resources

विपद् जोखिम व्यवस्थापन स्थानीयकरण निर्देशिका

Summary

यो प्रशिक्षण निर्देशिका अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआईडी) मार्फत अमेरिकी जनताको सहयोगका कारण सम्भव बनेको हो । यस निर्देशिका भित्रका विषयवस्तु र सामग्रीको पूर्ण जिम्मेवारी अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (क्ष्इः)– आप्रवासनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायको एकल जिम्मेवारी
हुन् तर तीनले युएसएआईडी वा अमेरिकी सरकारको विचारको प्रतिविम्बित गर्छन् भन्ने जरुरी छैन ।

Category:

Legal Document


Link Source:

https://cbdrmplatform.org/resources?f%5B0%5D=theme%3A18


Publisher:

International Organization for Migration


Published Year:

2021